جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان گلستان(آزمایشی)

لوگو
   
 
  • شرح وظایف سازمان/

   شرح وظایف سازمان/

   تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش صنعت ، معدن و تجارت استان مهمترین وظیفه این سازمان است .

   • شرح وظایف و اهداف سازمان :
   • - تشویق مردم به سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در طرح های مورد نیاز استان با رعایت توزیع جغرافیایی صحیح و عادلانه صنعت با هماهنگی واحدهای ذیربط.
   • - همکاری و هماهنگی با واحدهای ذیربط در جهت ایجاد تشکل های صنعتی و معدنی در استان
   • - اجرای تمهیدات لازم جهت ایجاد تشکلهای صنعتی و معدنی در استان
   • - اجرای مقررات، دستورالعمل ها و طرح های حراستی صادره از سوی مراجع ذیصلاح
   • - برقراری ارتباط و همکاری مستمر با رسانه های گروهی اعم از خبرگزاری، مطبوعات، صدا و سیما در سطح استان به منظور انعکاس و معرفی موثر فعالیتها و خدمات، توان مندیهای فنی و مهندسی و دستاوردهای سازمان در زمینه صنعت و معدن با هدف ارتقاء فرهنگ توسعه صنایع و معادن و تعیین جایگاه آن در سطح استان.
   • - اجرای کلیه مقررات دستورالعملها و طرح های مربوط به امور ارزیابی عملکرد، وظایف بازرسی، پاسخگویی به شکایات بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
   • - رسیدگی به امور ثبتی دعاوی مختلف و دفاع در مقابل دعاوی مزبور، ارائه طریق در مسائل حقوقی در امور جاری و انجام پیگیری های حقوقی و قضاوی در خصوص تکالیف نظارتی سازمان در سطح استان در حیطه وظایف محوله بر اساس قوانین و مقررات مربوط
   • - شناسایی، تشویق و حمایت از مخترعین و مبتکرین منطقه
   • - پیگیری اجرای برنامه های مصوب زیست محیطی در بخش صنعت و معدن و ایجاد و ارتباط مستمر با واحدهای بخش صنعتی و معدنی به منظور هدایت مناسب برنامه های ذیربط(رعایت اصول زیست محیطی)
   • - بررسی مسائل اقتصادی استان و ارائه راه حل های مناسب در ارتباط با توسعه صنعت و معدن در راستای سیاستهای اقتصادی وزارتخانه
   • - بررسی و تعیین تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان بر اساس سیاستهای اجرایی وزارت صنایع و معادن در حدود اختیارات محوله
   • - بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور جلب و جذب سرمایه ها و منابع مالی برای سرمایه گذاری در صنایع و معادن
   • - بررسی و ارائه پیشنهاد لازم جهت توسعه صادرات فرآورده های صنعتی و معدنی در چارچوب سیاستهای اقتصادی و بازرگانی کشور و ایجاد تسهیلات و امکانات لازم به منظور رفع آنها
   • - انجام کلیه امور اداری و مالی واحد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
   • - صدور، تمدید و ابطال مجوزهای فنی و مهندسی، صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی
   • - رسیدگی به مشکلات عمومی کارگاهها، کارخانجات، واحدهای تولیدی استان در ارتباط با واحدهای استانی دستگاههای دولتی و ادارات محلی و اقدام به موقع به منظور رفع مشکلات مذکور
   • - اظهار نظر کارشناسی در خصوص ورود کارشناسان خارجی به منظور راه اندازی، تعمیر ماشین آلات صنعتی و معدنی، همچنین همکاری با گمرک استان در صورت نیاز
   • ایجاد زمینه های مناسب برای تشویق صاحبان صنایع و معادن برای فراهم کردن بستر مناسب جهت صادرات کالاهای صنعتی و معدنی
   • - نظارت و رسیدگی بر فعالیتهای واحدهای تولیدی صنعتی در حیطه قوانین مربوطه
   • بررسی نیازهای تدارکاتی،‌ماشین آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش و پیگیری های لازم در تامین آنها
   • - انجام بررسی های لازم جهت تامین و پیشنهاد راهکارهای انتقال، جذب و ارتقاء بهره وری صنایع و معادن
   • - ارائه ساز و کارهای لازم جهت شناخت گلوگاهها و نیز تعیین اولویتهای افزایش تولید و ارتقاء بهره وری واحدهای صنعتی و معدنی
   • - حمایت از اقدام های مرتبط با رشد بهره وری نیروی انسانی و توسعه کارآفرینی بخش صنعت و معدن در سطح استان در حیطه قوانین و مقررات مربوطه
   • - برنامه ریزی برای افزایش بازدهی و بهره وری بخش صنعت و معدن در سطح استان
   • ارائه راهنمایی های فنی لازم اکتشاف کنندگان و بهره برداران معدنی
   • - جلوگیری از فعالیتهای اکتشافی بهره برداری غیر مجاز با هماهنگی نیروی انتظامی در چارچوب قوانین مربوطه
   • - بررسی به منظور شناخت منابع معدنی استان و تهیه و اجرای طرح های بهره برداری، اکتشاف و تجهیز معادن واحدهای صنایع معدنی
   • نظارت بر فعالیتهای بهره برداران از معادن و اکتشاف کنندگان بر اساس قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن
   • - رسیدگی به درخواستهای واصله در مورد مواد منفجره مورد نیاز و انجام اقدامات لازم به منظور تامین آنها
   • محاسبه و وصول حقوق دولتی مربوط به استخراج بهره برداری و برداشت مواد معدنی
   • - رسیدگی به وضعیت ایمنی بر امور معادن
   • - بررسی طرح ها و پیشنهادهای واصله از سوی اکتشاف کنندگان و بهره برداران و تولیدکنندگان معادن و انجام اقدامات مقتضی جهت صدور پروانه های بهره برداری و اکتشاف بر اساس مقررات مربوطه
   • - بررسی و جمع آوری جهت شناسایی پتانسیلهای صنعتی و معدنی در سطح استان
   • - بررسی و شناسایی امکانات زیربنایی و برنامه توسعه استان طی برنامه های 5 ساله کشور
   • - تولید، جمع آوری ،طبقه بندی و پردازش و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز بخش صنعت و معدن
   • - تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه انواع سرمایه گذاریهای صنعتی - بهره برداری، اکتشاف و واحدهای صنعتی و معدنی در حوزه تحت سرپرستی
   • - نظارت بر حسن اجرای قراردادهای خرید لیسانس و خدمات فنی و مهندسی و ارائه گزارشهای لازم به معاونت های مربوطه
   • - انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و بررسی نیازها و امکانات بالقوه صنعتی و معدنی در سطح استان
   • بررسی و شناخت نیازهای آموزشی مورد لزوم کارشناسان و واحدهای مختلف معدنی و صنعتی استان و انجام برنامه ریزی لازم جهت تشکیل دوره های آموزشی با هماهنگی ستاد وزارتخانه
   • - ایجاد ارتباط فیمابین صنعت و مراکز علمی و دانشگاههای استان
   • - بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و طبقه بندی داده های مورد نیاز بخش صنعت و معدن برای برنامه های سازمان
   • - نیاز سنجی اطلاعات مورد نیاز سازمان و تهیه نرم افزارهای مربوط و ارائه خدمات رایانه ای
   • - جمع آوری اسناد و مدارک و اطلاعات لازم جهت تهیه و تنظیم برنامه سازمان در بخش صنعت و معدن
مجموع بازدیدها : 4,939,441
تعداد بازدید امروز : 580
آخرین به روزرسانی : 09:31  1398/02/31