جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان گلستان(آزمایشی)

لوگو
   
 
  • مدیران سازمان

   مدیران سازمان

   مدیران سازمان

   ردیف

   نام و نام خانوادگی

   سمت

   تلفن مستقیم

   دورنگار

   کد شهر

   تلفن همراه

   1

   حسینقلی قوانلو

   رئیس سازمان

   32344612

   32320594

   32345464

   017

   09122967193

   2

   حسین طلوعیان

   معاون امور صنایع

   32332532

   32345464

   017

   09111757040

   3

   درویش علی حسن زاده

   معاون اموربازرگانی و توسعه تجارت

   32344613

   23446133

   017

   09112777242

   4

   علی مقصودلو

   معاون توسعه مدیریت و منابع

   32480050

   32480473

   017

   09111705056

   5

   هومن هادیان

   معاون امور معادن و صنایع معدنی

   3-32345461

   32345464

   017

   09113712092

   6

   علی اصغر اصغری

   معاون نظارت ، بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان

   32240480

   3224108

   017

   09111780036

   7

   یحیی نسرکانی

   مسئول حراست

   32241210

   32229666

   017

   09112755169

   8

   حمیدرضا قدوسی

   سرپرست روابط عمومی

   5-32229663

   32345464

   017

   09117272092

   9

   رضا شهمرادی

   رئیس اداره طرح ها و برنامه ریزی

   32332531

   32345464

   017

   09111723529

   10

   لیلا مقصودلو

   رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت کردکوی

   34352111

   34352111

   017

   09111716505

   11

   رحمت الله آرخی

   رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت

   بندر ترکمن

   34424824

   34422576

   34424666

   34424824

   017

   09119718521

   12

   سعید میرزایی

   رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت

   آق قلا

   34531088

   34531088

   017

   09127181981

   13

   علی تقی پور

   رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت رامیان

   35880308

   35880308

   017

   09111761844

   14

   خداقلی بایندری مقدم

   سرپرست اداره صنعت ،معدن و تجارت کلاله

   4و35448653

   35441753

   017

   09112743194

   15

   خلیل رجبلی

   رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت

   گنبد

   33335760

   33335740

   33334800

   33335750

   33334800

   017

   09113720350

   16

   قربانعلی محمدی پهلوانلو

   رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت

   آزاد شهر

   35731124

   35731816

   017

   09111793145

   17

   ابوالفضل اسفندیاری

   رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت

   علی آباد کتول

   34240403

   34222004

   017

   09352106029

   18

   علی تجری

   رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت مینودشت

   35220032

   35221366

   35221579

   017

   09113771065

   19

   محمد فیاضی

   رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت

   بندر گز

   34369144

   34364985

   017

   09111523610

   20

   حسن رزاقی

   سرپرست نمایندگی صنعت ، معدن و تجارت گالیکش

   35837001

   35837003

   017

   09119792141

   21

   رضا یوسفی

   سرپرست نمایندگی صنعت ، معدن و تجارت گمیشان

   34463056

   34463056

   017

   09114190024

   22

   رجب حاجی لی دوجی

   سرپرست نمایندگی صنعت ، معدن و تجارت مراوه تپه

   35453734

   35453734

   017

   09122972718

مجموع بازدیدها : 4,911,073
تعداد بازدید امروز : 306
آخرین به روزرسانی : 09:55  1398/01/27