جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان گلستان(آزمایشی)

لوگو
   
 
  • آمار و اطلاعات استان در حوزه صنعت

   آمار و اطلاعات استان در حوزه صنعت

   خلاصه شاخص های  عملکرد صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان- 30/07/93

   مقدار شاخص

   عنوان شاخص

   905 فقره با سرمایه گذاری کل 13107  میلیارد ریال و اشتغال  21219   نفر

   واحدهای تولیدی صنعتی موجود استان

   وضعیت پروانه های بهره برداری صنعتی

   54 فقره با سرمایه گذاری کل 428  میلیارد ریال و اشتغال  878   نفر

   پروانه های بهره برداری صادره در سال 93

   818 فقره با سرمایه گذاری کل 6396  میلیارد ریال و اشتغال  11717   نفر

   واحدهای صنعتی با اشتغال کمتر از 50 نفر

   67 فقره با سرمایه گذاری کل 3427  میلیارد ریال و اشتغال  5393   نفر

   واحدهای صنعتی با اشتغال 50 تا 150 نفر

   17 فقره با سرمایه گذاری کل 3225  میلیارد ریال و اشتغال  4079   نفر

   واحدهای صنعتی با اشتغال 150 نفر به بالا

   874 فقره با سرمایه گذاری کل  51468  میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  23746   نفر

   کل جواز تاسیس های صنعتی معتبر استان

   وضعیت استقبال از سرمایه گذاری صنعتی

   177 فقره با سرمایه گذاری کل  5219  میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  2969   نفر

   جواز تاسیس و طرح های صادره در سال 93

   637 فقره با سرمایه گذاری کل  35599   میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  15607   نفر

   جواز تاسیس های صنعتی با پیشرفت فیزیکی زیر 10 درصد

   194 فقره با سرمایه گذاری کل  15388  میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  7375   نفر

   جواز تاسیس های صنعتی با پیشرفت فیزیکی 10 تا 40  درصد

   68 فقره با سرمایه گذاری کل 1968  میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  1555   نفر

   جواز تاسیس های صنعتی با پیشرفت فیزیکی 40 تا 60 درصد

   80 فقره با سرمایه گذاری کل 2017  میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  1709   نفر

   جواز تاسیس های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد

   13 شهرک صنعتی و 10 ناحیه صنعتی

   تعداد شهرکها  و نواحی صنعتی مصوب استان

   وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی استان

   مساحت کل 2040 هکتار  و مساحت زمین صنعتی 731 هکتار

   وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی استان

   3/11 متر مربع

   سرانه زمین  شهرکها و نواحی صنعتی

   387 فقره  در شهرکها و 111 فقره در نواحی صنعتی  (جمعاً 498 فقره )

   تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرک ها و نواحی صنعتی

مجموع بازدیدها : 4,873,630
تعداد بازدید امروز : 748
آخرین به روزرسانی : 19:13  1398/01/02