جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان گلستان(آزمایشی)

لوگو
   
 
  • آمار و اطلاعات استان در حوزه تجارت

   آمار و اطلاعات استان در حوزه تجارت

   خلاصه شاخص های  عملکرد صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان (بخش تجارت) -  7 ماهه سال93

   درصد تغییرات

   مقدار شاخص (7 ماهه 92)

   مقدار شاخص (7 ماهه  93)

   عنوان شاخص

   ردیف

   20438 کیلومتر مربع  با جمعیت  777/1   میلیون نفر

   وسعت و جمعیت استان

   1

   43+ %

   445 هزارتن به ارزش 162 میلیون دلار

   4/571 هزارتن به ارزش 8/231 میلیون دلار

   کل صادرات استان (7 ماهه)

   تجارت خارجی

   2

   1+ %

   1852 فقره

   1877 فقره

   تعداد کل دارندگان کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی )

   3

   11- %

   123 فقره

   110 فقره

   تعداد کارت بازرگانی صادره

   4

    

   1606 فقره به ارزش 1/275 میلیون دلار

    

   تعداد و ارزش پرونده ثبت سفارش

   5

   19- %

   2474 فقره

   2013 فقره

   تعداد پروانه کسب صادره (عادی و ایثارگری)

   بازرگانی داخلی

   6

   9+ %

   39726 فقره

   43466 فقره

   تعداد کل پروانه کسب های معتبر

   6+ %

   43518 فقره

   46015 فقره

   تعداد کل واحدهای صنفی استان

   51- %

   2205 نفر

   1086 نفر

   قالیبافان معرفی شده به تامین اجتماعی

   7

   53- %

   3173  فقره

   1492  فقره

   کارت قالیبافی صادره

   8

   17- %

   114817 مورد

   95336 مورد

   کل بازرسی های انجام شده از واحدهای صنفی و تولیدی صنعتی

   نظارت و بازرسی

   9

   16- %

   5119 فقره

   4299 فقره

   تعداد پرونده تخلفات متشکله

   10

   28- %

   5503 مورد

   3968 مورد

   گزارشات دریافتی توسط ستاد خبری

   11

   8- %

   1774 فقره

   1639 فقره

   تخلفات کشف شده از گزارشات ستاد خبری

   12

   77- %

   356 فقره

   83 فقره

   تعداد پرونده قاچاق کالا

   14

   43- %

   1605 مورد

   918 مورد

   تعداد گشت های مشترک با تعزیرات حکومتی، مجامع، اتحادیه ها و ...

   15

مجموع بازدیدها : 4,873,605
تعداد بازدید امروز : 723
آخرین به روزرسانی : 16:34  1398/01/02