X

ارتباط با ریاست

همایش ها و سخنرانی ها

اطلاعیه ها

مزایده ها ، مناقصه ها ، فراخوان

 • آگهی مزایده عمومی معادن، پروانه ها و درخواستهای اکتشافی استان گلستان در سال

  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان درنظردارد در اجرای ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن، مواد 66 تا 87 آئین نامه اجرایی و همچنین در راستای اجرای بخشنامه مزایده سراسری وزارت صمت، نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای تعدادی ازمحدوده های معدنی(درخواست و پروانه های اکتشافی، گواهینامه کشف و پروانه اقدام نماید. متقاضیان می توانند www.setadiran.ir بهره برداری )درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس 1400 نسبت به اسکن و بارگزاری اسناد در /03/ 1400 لغایت روز پنج شنبه مورخ 27 /03/ از روز پنج شنبه مورخ 13 1400 راس ساعت 10 صبح در /03/ سامانه مذکور اقدام نمایند. زمان بازگشایی پاکات و اسناد مزایده روز دوشنبه مورخه 31 محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشد.

  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
 • آگهی مزایده عمومی معادن، پروانه ها و درخواستهای اکتشافی استان گلستان در سال 1400

  آگهی مزایده عمومی معادن، پروانه ها و درخواستهای اکتشافی استان گلستان در سال 1400 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان درنظردارد در اجرای ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن، مواد 66 تا 87 آئین نامه اجرایی و همچنین در راستای اجرای بخشنامه مزایده سراسری وزارت صمت، نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای تعدادی ازمحدوده های معدنی(درخواست و پروانه های اکتشافی، گواهینامه کشف و پروانه اقدام نماید. متقاضیان می توانند www.setadiran.ir بهره برداری )درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس 1400 نسبت به اسکن و بارگزاری اسناد در /03/ 1400 لغایت روز پنج شنبه مورخ 27 /03/ از روز پنج شنبه مورخ 13 1400 راس ساعت 10 صبح در /03/ سامانه مذکور اقدام نمایند. زمان بازگشایی پاکات و اسناد مزایده روز دوشنبه مورخه 31 محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشد. متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت درمزایده نسبت به ثبت نام درسامانه مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده صرفا بصورت الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرکت نمایند . متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر 021 پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل نموده و"صرفاً جهت اطلاع - درخصوص این سامانه می توانند با شماره تماس 41934 سازمان http://gol.mimt.gov.ir 1400 به آدرس الکترونیکی /03/ ومشاهده اطلاعات مزایده" از روز شنبه مورخ 08 صنعت، معدن و تجارت استان گلستان مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست تمامی مدارک مورد نیاز را با امضا دیجیتال و از طریق سامانه ستاد بارگذاری و ارسال نمایند. ضمناً نقشه محدوده های معدنی براساس کد کاداستر اعلام شده درمزایده درقسمت نقشه قابل مشاهده می باشد. www.cadastre.mimt.gov.ir درسامانه کاداستر معادن کشور به نشانی تذکر 1: کلیه فرایند برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد بوده و هیچگونه مدرک فیزیکی توسط سازمان اخذ نخواهد شد. ضمنا نحوه ارائه مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای هر محدوده صرفا به صورت یک از دو حالتهای ذیل می باشد:

  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
اوقات شرعی
امروز ۱۴۰۰/۱۱/۰۷   برابر با Thursday 27th January 2022

اوقات شرعی

سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان

سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان
No Cache
Generate time: 6.7136759757996
Query time: 5.4198753039042