X
شنبه, ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۲۷ ۴۰
طبقه بندی:
 اخبار و رویدادها   شهرستانها   بین الملل   وزارتخانه  
 معدن   تجارت   آموزش و پژوهش   استان  
 صنعت   شهرکهای صنعتی   مصاحبه   صنعت معدن و تجارت در رسانه ها  
 طبقه بندی نشده  
چچ
با گرانفروشی و احتکار واحد های تولیدی و توزیعی سیمان برخورد می شود

با گرانفروشی و احتکار واحد های تولیدی و توزیعی سیمان برخورد می شود

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت : سازمان‌ صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نسبت به نظارت جدی به عاملین توزیع سیمان اقدام و متخلفین برای ابطال عاملیت فروش و قطع تحویل سیمان به سازمان حمایت و انجمن مربوطه معرفی خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گلستان ، علی اصغر اصغری گفت :سیمان مشمول اعلام موجودی و الزام به ثبت در سامانه جامع انبار توسط کلیه واحدای تولیدی، توزیعی و خریداران عمده (انبوه سازان) می‌باشد و این بنگاهها بایستی فرآیند تولید، توزیع و انبارش انواع سیمان را از طریق سامانه مذکور ثبت نمایند.

وی گفت : در راستای تکالیف قانونی مندرج در بند (ث) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین نامه اجرایی مواد 5 و 6 این قانون مبنی بر ایجاد بستر شفاف سازی زنجیره گردش کالا و بر اساس بند 10 تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن ماه 1395 هیات محترم وزیران،کلیه واحدهای صنعتی دارای انبار می بایست نسبت به شناسه دار کردن انبار و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالای ورودی و خروجی اقدام نمایند.

اصغری گفت : با توجه به اینکه سیمان در لیست کالاهای اساسی و مشمول اعلام موجودی در سامانه جامع انبارها می باشد،مقتضی است چنانچه تاکنون کلیه واحدای تولیدی، توزیعی و خریداران عمده نسبت به ثبت نام در سامانه جامع انبارها اقدام ننموده اند، ظرف مدت سه روز جهت ثبت کدپستی واحد توزیعی خود در سامانه جامع اقدام و برای تائید نهایی اطلاعات به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان گلستان مراجعه نموده و موجودی کالاهای خود را در سامانه یاد شده ثبت نمائید.

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت : در صورت عدم اعلام موجودی، و عدم ثبت رسید و حواله کالاهای موجود ، موجودی واحد مشمول موضوع احتکار تلقی گردیده و برابر با ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 14.433341344198
Query time: 13.516187508901